PRIVACYBELEID

INVOERING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van kontakt@kaiserfinanz.com als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met het in Europa geldende recht, in het bijzonder de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679. U kunt per post contact met ons opnemen op het bovengenoemde adres of per e-mail op kontakt@kaiserfinanz.com. Door de diensten van Kaiser Finanz te gebruiken, bevestigt u dat u dit privacybeleid heeft gelezen. Dit is geen contract maar een verplichting van Kaiser Finanz met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen eerst de gegevens die u ons verstrekt via het leningaanvraagformulier op het Kaiser Finanz-platform. Het gaat hierbij om basisidentificatiegegevens zoals naam, e-mailadres, leenbedrag, inkomen en financiële status, enz.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS

De in het kader van een kredietaanvraag verstrekte gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk om uw aanvraag en uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming te analyseren conform onze wettelijke verplichting.

De gegevens die u ons verstrekt bij het aanvragen van een lening gebruiken wij ook om uw kredietprofiel en de kredietwaardigheid van u of uw onderneming te beoordelen. Dit gebruik komt overeen met onze wettelijke verplichting.

OPSLAG VAN UW GEGEVENS

De opslag van uw gegevens is onderworpen aan de verschillende geldende regelgeving (wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, burgerlijke aansprakelijkheid, boekhoudrecht, enz.). Uw gegevens worden echter nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens met betrekking tot een leningsovereenkomst of een investering worden namens u bewaard tijdens de uitvoering van de contractuele relatie en tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, de verjaringstermijn of de wettelijke termijn.

De gegevens worden doorgaans bewaard gedurende 12 jaar na het einde van de contractuele relatie (burgerlijke verjaringstermijn).

JOU RECHTEN

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, heeft u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Kaiser Finanz verbindt zich ertoe de gegevens die u ons hebt verstrekt niet door te geven.
Het is echter belangrijk op te merken dat Kaiser Finanz in bepaalde gevallen kan weigeren uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u een openstaande lening bij Kaiser Finanz heeft, wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze leningsovereenkomst.